Archief voor Auteur: Diana

Contact

 

Diana Drenth

Noordermarktbond 13

1723 LR Noord Scharwoude

tel: 0226-722567 of 06-15494233

email: info@dianadrenth.nl

Aangezien het niet altijd mogelijk is de telefoon direct te beantwoorden, kun jij  je naam en telefoonnummer achterlaten.

Ik zal dezelfde dag nog contact met je opnemen.

kvk Alkmaar 55281486

Aangesloten bij het Registerplein, beroepsregister van agogisch, maatschappelijk werkers en GGZ agogen, voorheen BAMW

Privacyregelement

Website adres: http://dianadrenth.nl.

Per 25 mei 2018 is deze wet van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (wbp) geldt dan niet meer. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar zijn.

Diana Drenth heeft uw persoonsgegevens nodig om:

  • Uw aanvraag af te handelen
  • Een contract met u af te sluiten
  • Facturen op te stellen
  • Goede zorg te verlenen
  • Aan de wettelijke verplichtingen te voldoen
  • Onze website te onderhouden, analyseren, beveiligen en te optimaliseren
  • Bedrijfsvoering te ondersteunen en u te informeren
  • Uw beoordeling van de ondersteuning te meten

In het volledige privacyreglement, dat op te vragen is via info@dianadrenth.nl leest u hoe dit geregeld geregeld is

Uw gegevens worden uiteraard zorgvuldig verwerkt. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. U kunt daarbij denken aan de Belastingdienst, Gemeente of gerechtelijke instanties. Natuurlijk heeft u recht op inzage van uw eigen gegevens. Deze worden verstrekt wanneer u een schriftelijk verzoek indient en er voldoende zekerheid is dat u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent.

U kunt uw gegevens wijzigen indien u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevensverwijdering indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting aan gekoppeld is.

Waar nodig behouden wij ons het recht om (wettelijke) wijzigingen aan te brengen in ons privacyreglement.

Uiteraard kunt u vragen omtrent deze privacyverklaring of ons privacyreglement stellen via info@dianadrenth.nl.

Wandelcoaching

De Wandeling, durf te verdwalen en vervolg je pad!

Sta jij voor je gevoel op een doodlopende weg?
Of sta je op een tweesprong en weet je even niet welke kant je op zult gaan?
Tijdens de wandeling loop en denk ik een stukje met je mee!
Bewegen is gezond, stimuleert lichaam en geest. Praten terwijl je loopt, gaat bijna vanzelf.
Ik nodig je uit voor de wandel coaching in het prachtige duingebied van Schoorl.
Door te wandelen in de natuur ontstaat er rust en ruimte om na te denken.

Kijk voor meer informatie onder de rubriek wandelcoaching op deze website of via info@dianadrenth.nl